Kbs De Liniedoorn

Spreekt de taal van ieder kind

Op Kbs De Liniedoorn volgen – in een rijke schakering – Nederlandstalige en anderstalige kinderen onderwijs. Kinderen willen spelen, ontdekken, goed met elkaar omgaan, leren, presteren en… ‘ze willen iemand worden’ in de maatschappij. Ze verlangen ernaar om te schitteren op het podium van hun leven. Wij – onderwijsmensen van Kbs De Liniedoorn – begrijpen dat en handelen daarnaar. We willen met ons onderwijs dienstbaar zijn aan de realisatie van de dromen van uw kind, van elk kind. We kijken naar ieders individuele onderwijsbehoefte, stemmen het onderwijs hierop af.  Door goed taal-, reken- en cultuuronderwijs streven we ernaar uw kind de goede basis mee te geven om te kunnen stralen in de wereld die hen omringt.

Peuterspeelzaal de Linietuin

Op onze school zit een peuterspeelzaal van Kober. Hier is volop ruimte voor samen spelen, delen, knutselen, liedjes zingen, verhaaltjes voorlezen en educatieve activiteiten. Ook spelen de 3-jarige leerlingen van de peuterspeelzaal in het bijzijn van hun ouders samen met de kleuters tijdens de spelinloop. Dit helpt mee voor een zo soepel mogelijke overgang van de peuters naar de kleutergroep. Kortom: een goede voorbereiding op de basisschool.

Neem contact op

Gratis gezamenlijk overblijven

Alle kinderen kunnen tussen de middag gratis overblijven. De leerlingen eten samen met de leerkracht in de klas. Hierna gaan zij onder begeleiding van een pedagogisch medewerker en overblijfvrijwilligers buiten spelen. De kinderen kunnen gaan voetballen, in de moestuin werken of vrij spelen op het speelplein.

Lees meer

Onderwijskwaliteit op orde

“De kwaliteit van het onderwijs op Kbs De Liniedoorn is op orde. Het niveau van de opbrengsten is voldoende. Binnen de zorg, begeleiding en kwaliteitszorg is nauwelijks een tekortkoming vastgesteld. De school is zich bewust van de onderwijsbehoefte van haar leerlingenpopulatie en is trots op de wijze waarop ze haar onderwijs daar goed op afstemt.” Citaat uit: Rapport van Bevindingen Vierjaarlijks Bezoek van de Inspectie van het Onderwijs.

Lees meer

Bijna 4! Wat nu? Aan u de keus

Welkom bij Kbs De Liniedoorn. Wilt u zelf de sfeer proeven op onze school en het leerklimaat ervaren? We nodigen u uit om ons eens te bezoeken.

Neem contact op

Scholen op de kaart is dé website die het meest complete beeld geeft van organisatie en resultaten van onze school en scholen in de buurt. Met de vergelijkingstool kunt u eenvoudig de informatie van andere scholen naast elkaar zetten. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO.