Actief burgerschap

De omschrijving van actief burgerschap, een officieel kerndoel van het onderwijs op onze basisschool – luidt:

“De bereidheid en het vermogen deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.”

Ons lesprogramma biedt tal van aanknopingspunten voor het thema actief burgerschap en we besteden er ruim tijd en aandacht aan. De kinderen raken erdoor betrokken bij wat speelt in de samenleving en leren erin te participeren.
In de bovenbouw kijken we wekelijks het school tv-weekjournaal en bespreken de actualiteit. Kinderen vormen met elkaar een mening over actuele zaken. Debatteren, op een respectvolle wijze voor je mening opkomen, is hierbij ook een veelgebruikte werkvorm. De manier van omgaan met elkaar die wordt aangeleerd, wordt in alle vakken en in alle leerjaren doorgevoerd. Ieder jaar organiseert de school een actie voor een goed doel. Kinderen leren zich in te zetten voor een ander.