Extra aanbod

Het Taalatelier

Ongeveer 15 kinderen met een taalachterstand uit de groepen 4, 5 en 6 krijgen per jaar 80 uur extra onderwijs.

De lessen starten met een woordenschataanbod door de leerkracht van school. Daarna wordt de les verzorgd door een gastdocent van de Nieuwe Veste vanuit een kunstdiscipline. Zoals muziek, drama, dans, beeldend, grafisch of media. Kinderen maken kennis met deze verschillende kunstdisciplines en ontdekken hun eigen talenten. Dit in nauwe samenwerking met ouders waarvan we verwachten dat zij thuis de woordjes oefenen met hun kind.

 

22 profijtklas

Playing for Success

Playing for Success is een naschools programma voor onderpresterende leerlingen in de leeftijd van 9 tot 23 jaar. Het zijn leerlingen die op school minder presteren dan ze kunnen. Bijvoorbeeld doordat ze niet gemotiveerd zijn of een negatief zelfbeeld hebben.

Playing for Success biedt leerlingen gedurende 10 weken eenmaal per week en programma in het Rat Verlegh Stadion, een uitdagende en inspirerende plek buiten de school. Hier doen ze veel positieve leerervaringen op, in samenwerking met andere leerlingen. Het programma, gericht op taal, rekenen en ICT, heeft als doel: het verminderen van leerachterstanden en het versterken van motivatie, zelfvertrouwen en zelfwaardering. Het stadion, de sport en de ambiance van de professionele voetbalwereld dagen de jongeren uit. Ze worden gestimuleerd hun leerprestaties te verbeteren. De leerlingen ontdekken dat ze wél degelijk kunnen leren en dat leren ook nog leuk is, waardoor hun schoolprestaties toenemen en ze hun zelfvertrouwen (her)vinden.

NAC Junior Street League

De kinderen van de groepen 7 en 8 van Bredase basisscholen spelen in een eigen straatvoetbalcompetitie. Deze NAC Junior Street League draait net als de NAC Street League om meer dan alleen de sportieve prestaties. Naast de wedstrijden worden er in de klas gastlessen gegeven over de wijk, voeding, pesten en groepsdruk.

Bij de NAC Junior Street League wordt gewerkt met het bonus-malussysteem. De teams kunnen niet alleen met hun sportieve prestaties punten verdienen, maar ook door veel (positief) publiek mee te nemen naar wedstrijden, door zich positief te gedragen rondom de wedstrijden, door een constructieve deelname aan gastlessen en clinics en door het uitvoeren van vrije opdrachten. Opdrachten zoals zwerfafval opruimen of deelname aan het nationaal schoolontbijt.