Kunst en cultuur

Talentontwikkeling is belangrijk op onze school. Onze samenleveing streeft naar voorutigang en daarom zijn we meer dan ooit op zoek naar creativiteit. Wij willen dat onze leerlingen hun creativiteit kunnen vergroten. We laten ze kennis maken met dans, muziek, theater, literatuur, beeldende kunst en erfgoed. Voor een deel gebeurt dat in de units binnen het thematisch onderwijs (IPC en Kleuterplein). Daarnaast nemen wij het kunstmenu ” De Ontdekking” van de Cultuurwinkel Breda af. Met een breed aanbod vanuito.a. De Nieuwe Veste, MOTI, en het Bredaas Museum.).Op Kbs de Liniedoorn kun je ontdekken waar je goed in bent en dit ontwikkelen. Je mag zelf keuzes maken.Tijdens de Kunstweek die we samen met Avans organiseren of in het Taalatelier waar woordenschat onderwijs gekoppeld wordt aan kunstlessen die worden gegeven door vakdocenten. Nieuw op onze school is de muziekles voor alle kinderen dit schooljaar.

“Kunst wil met de middelen van gisteren en vandaag iets zeggen over de toekomst.”