Sport

Op de Liniedoorn doen we veel aan bewegingsonderwijs.

9 sport (2)

We zien graag dat de kinderen met sporttalenten deze ook kunnen laten zien, gebruiken en waar mogelijk vergroten. Hiervoor zijn er extra sportlessen onder én na schooltijd. Deze lessen worden gegeven door een Sportcoach van Breda Actief. Ook bij de reguliere gymlessen geven zij regelmatig kwalitatieve ondersteuning. Een enkele keer maken de kinderen een kennismaking met een sportclub in de buurt, dit zouden we graag nog meer uitbreiden.

Komend schooljaar willen we ook inzetten op beweegactiviteiten in de speelpauzes.  Verder doet de Liniedoorn mee aan de voetbalcompetitie van de  NAC Junior Street League.