Kennismaken

Ons gebouw

Kbs De Liniedoorn ligt in de groene en ruim opgezette wijk Doornbos. Het mooie U-vormige gebouw is uit 1963 en is in 2009 volledig gerenoveerd en aangepast aan de wensen van deze tijd. Het hele gebouw is ruimtelijk van opzet. De ruime groepslokalen zijn gezellig, veilig en uitdagend ingericht en ook de gangen dienen als werkplekken. In onze grote hal zijn het kleuterplein, het leerplein voor groep 3 en de bibliotheek. We hebben een speelzaal, en in 2014 is onze speelplaats helemaal opnieuw ingericht. Vaak krijgen we van bezoekers te horen dat zij verrast worden door de open sfeer en de verzorgde leeromgeving. Voor kinderen, en leerkrachten is het een veilig en prettig gebouw om in te leren, te spelen en te werken.

Schoolgrootte

Wij zijn een kleine school met dit schooljaar gemiddeld ca. 112 leerlingen. Kbs De Liniedoorn heeft nu 1 kleutergroep twee  combinatiegroepen 4/5 en 7/8, een groep 3 en een groep 6. De combinatiegroepen hebben extra ondersteuning van twee onderwijsassistenten, deels inzet van een extra leerkracht en stagiaires. We willen doorgroeien naar 8 groepen met ongeveer 20 leerlingen.

Organisatorische eenheid

De INOS-scholen Kbs JF Kennedy, Kbs De Wisselaar en Kbs De Liniedoorn vormen een organisatorische eenheid, met op elke school een eigen directeur. Zij hebben op elk van de drie scholen hun eigen eindverantwoordelijkheden. En zijn tevens de sturende kracht bij de dagelijkse gang van zaken. De directeur van Kbs JF Kennedy is voorzittend directeur en is eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van het strategisch beleid van INOS en het uitvoeren van de beleidsvoornemens van het meerjarig strategisch beleidsplan op de drie scholen.

Meer informatie over INOS vindt u op www.inos.nl.

Onze leerlingen

Kbs De Liniedoorn is er voor ieder kind, ongeacht geloof en sociaal-culturele achtergrond. Onze leerlingen wonen vooral in de wijk Doornbos en de aangrenzende wijk Liniekwartier. We hebben een multiculturele populatie met ca. 12 verschillende nationaliteiten. Ongeveer 50 % van de ouders is vmbo/mbo/hbo opgeleid en 50% van de ouders is laag opgeleid. Meer dan 50% van de leerlingen komt van de interne peuterspeelzaal De Linietuin van Kober.