Missie van Kbs De Liniedoorn

In het onderwijs dat Kbs De Liniedoorn biedt, creëren we kansen om te stralen… voor ieder kind, iedere medewerker, iedere ouder.

Onze kernwaarden

Betrokken. We zetten in op actieve en betrokken leerlingen, ouders en medewerkers.

Ambitieus. Onze verwachtingen richting leerlingen, ouders en onszelf zijn hoog. We werken opbrengstgericht aan een brede ontwikkeling. Anders gezegd: we willen het maximale halen uit een kind. Daarbij houden we uiteraard rekening met zijn of haar mogelijkheden.

Creatief. We sluiten aan bij de sterke kanten van de leerlingen. We streven ernaar hun intelligenties verder te ontwikkelen en leerlingen bewust te maken van hun unieke kwaliteiten, talenten en capaciteiten. Met een ruim onderwijsaanbod prikkelen en ontwikkelen we de creativiteit (ofwel: hun probleemoplossend vermogen).

Verbindend. In een prettig en veilig leer-, werk- en leefklimaat staan we met elkaar in verbinding. We stimuleren zo veel mogelijk het samenwerken met ouders en anderen in onze omgeving. We bieden thematisch onderwijs, omdat elk thema meerdere leervakken en onderwerpen met elkaar in verbinding brengt, hetgeen voor het kind het inzicht in de samenhang vergoot.