Ons team

Onze gezamenlijke ambitie: maximale ontplooiingskansen voor uw kind.

Een school als de onze kan alleen maar uitblinken, dankzij onze goed opgeleide medewerkers. Mensen met een hoog ambitieniveau die willen excelleren in hun vak.

Samen streven we ernaar uw kind en alle andere leerlingen dusdanig te ondersteunen dat ze het maximale uit zichzelf halen…

Wij medewerkers van Kbs De Liniedoorn nemen onze verantwoordelijkheid en zetten ons gezamenlijk in om de ambities van de school waar te maken. We maken gebruik van elkaars talenten. We denken en handelen leerling- en oplossingsgericht. We focussen op mogelijkheden. Wat we willen bespreken, bespreken we met de juiste persoon op de juiste plaats. We respecteren andermans mening en ideeën. We geven en ontvangen inhoudelijk feedback met als doel de kwaliteit die we samen leveren te verbeteren. Zo leidt het samen werken met onze collega’s en de ouders van de leerlingen tot de hoogst haalbare onderwijskwaliteit.

Het team van Kbs De Liniedoorn