Flexibele schooltijden

We willen in de toekomst leerlingen en ouders afhankelijk van de behoefte de gelegenheid bieden om een aantal vakantiedagen flexibel in te zetten. Dit vraagt om een vraaggestuurde benadering waarbij we rekening dienen te houden met de wetgeving. Op dit moment worden er in het land al experimenten uitgevoerd. Wij zijn in afwachting van een mogelijke wetswijziging t.a.v. de schooltijden. Zodat er ruimte ontstaat om hier flexibeler mee om te gaan.

Het basisarrangement

In schooljaar 2014-2015 krijgen alle leerlingen 966 uur onderwijs, naar liefst 26 uur meer dan wettelijk is voorgeschreven. Het aantal van 940 uur is de norm om aan het einde van hun schooltijd 7.520 uur onderwijs te zullen hebben genoten.

Het plusarrangement

Door ons geselecteerde leerlingen kunnen op onze school meer onderwijstijd (dan de eerder genoemde 966 uur per schooljaar) afnemen.

  • Het Taalatelier. Door wekelijks op woensdag de lestijd met twee uur te verlengen volgen leerlingen met een taalachterstand uit de groepen 4, 5 en 6 op jaarbasis 80 uur extra onderwijs.
  • De Profijtklas. In deze klas volgen leerlingen uit de groepen 7 en 8 80 uur extra onderwijs dat is gericht op begrijpend lezen en rekenen.

Taalatelier op de Liniedoorn:
http://www.cultuurcoordinator.nl/artikelen/talentontwikkeling-en-draagvlak-juist-nu