Samen

Omdat er binnen onze schoolgemeenschap sprake is van meerdere levensbeschouwingen, vinden we het extra belangrijk om verbindingen te leggen. Kbs De Liniedoorn vervult dan ook een centrale schakel in een netwerk van personen en instellingen die van betekenis zijn voor de ontwikkeling van het kind. Samen omringen en ondersteunen we onze kinderen in het zoeken naar hun eigen identiteit. De acht waarden die ons onderwijs kleuren, zullen hen daar zeker bij helpen: weerbaarheid, gemeenschapszin, tolerantie, respect, verwondering, authenticiteit, spiritualiteit en naastenliefde. Deze website geeft u een indruk van onze visie, onze werkwijze en ons onderwijsaanbod. In de schoolgids staat dit alles meer uitgebreid beschreven.