E-learning

Wij leiden onze leerlingen op om later zelfstandig hun rol in de maatschappij te vervullen. En in de 21e eeuw vraagt de maatschappij – zowel straks van uw kind, als nu van de leerkracht – een hoge mate van kennis en vaardigheden, ook op het gebied van ICT. Kbs De Liniedoorn is van mening dat het goed inzetten van ICT de leertijd van de leerlingen kan verruimen. Onderwijs stopt niet na schooltijd.

De behoefte aan klassikale of individuele instructies van de leerkrachten aan de leerlingen zal altijd blijven bestaan. Toch biedt – in aanvulling hierop – ICT nieuwe mogelijkheden om de verwerking van de leerstof door de leerlingen gedifferentieerder en in een uitdagende leeromgeving te laten plaatsvinden. Leerlingen van onze school hebben dan ook volop de beschikking over computers. In alle groepen werken we bovendien met een digitaal schoolbord.