Talentontwikkeling

Ieder mens beschikt – bewust of onbewust – over een set talenten die hij of zij inzet tijdens het werk of de vrije tijd. Kbs De Liniedoorn vindt het van belang dat leerlingen de ruimte krijgen om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Om ieder talent te ontwikkelen, is maatwerk en differentiatie nodig. Het vraagt immers aandacht voor verschillen in aanleg en talent, dus ook oog voor de eigenheid van ieder individu. Want juist in die eigenheid liggen de mooiste kansen besloten…

De Liniedoorn streeft ernaar om aan te sluiten bij de sterke kanten van de leerlingen, alle intelligenties verder te ontwikkelen en ze bewust te maken van hun eigen unieke vermogens. We komen tegemoet aan de verschillen tussen leerlingen en hun talentontwikkeling door ze in de gelegenheid te stellen keuzes te maken rondom de verwerking van de leerstof. We verzorgen daarom een gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig aanbod. We werken groepsdoorbrekend om zo de keuzemogelijkheden van leerlingen te vergroten. En we maken ruimschoots gebruik van externe deskundigen om het onderwijs aanbod te verrijken met aanvullende aandacht voor taal, cultuur, kunst en sport.