Ouderbetrokkenheid

Ouderavond

In onze jaarplanning staan de volgende formele contactmomenten:

  • Intakegesprekken voor ouders van nieuwe leerlingen
  • 2 of 3 per jaar rapportbespreking (mede n.a.v. de rapporten)
  • Per groep een informatieavond aan het begin van het schooljaar
  • Het adviesgesprek over het vervolgonderwijs voor leerlingen uit groep 8
  • Huiswerkinstructie

Spelinloop

Elke donderdag is er in de groepen 1/2 van 8.30 tot 9.00 uur spelinloop mét ouders. U speelt dan met uw kind en u ziet uw kind bezig in de groepssituatie. In de hal van de school kunt u zien welk thema er aan de orde is. De kinderen mogen m.b.t. dit thema materialen voor de ontdektafel meebrengen. Groep 3 heeft een spelinloop tot de kerstvakantie.

Gast in de klas

Alle ouders zijn dan in de gelegenheid een dagdeel in de groep(en) van hun kind(eren) mee te kijken. Zo kunnen de ouders zien hoe we werken en hoe bijvoorbeeld een bepaalde rekensom of een ander probleem uitgelegd wordt. Dit project is meestal één week, de datum hiervan is elk jaar op de kalender terug te vinden. De leerkrachten van iedere groep nodigen de ouders zelf uit.

Logo 3000

U kunt participeren in het ouderbetrokkenheidstraject “Logo 3000”. Eenmaal per week krijgen ouders van kinderen uit groep 1 en 2 onder schooltijd instructie waarna zij thuis met hun kind gaan werken aan het vergroten van de woordenschat. Ouders die de instructie niet bijwonen, vragen wij ook,elke week, thuis te oefenen.

Hulpouders

Per jaar organiseren we veel activiteiten, waarbij de hulp van ouders gewenst of noodzakelijk is. Te denken valt aan begeleiding bij een sportdag, hulp bij een handvaardigheidles of vervoer en begeleiding bij een excursie. Zonder ouders zou het onmogelijk zijn om allerlei fijne, leuke en gezellige activiteiten doorgang te laten vinden.

Buiten schooltijd ontmoeten we elkaar bij allerlei activiteiten zoals de Avond-4-daagse, de Singelloop en het voetbaltoernooi. Verder organiseren we zelf jaarlijks voor iedereen in de wijk het Liniedoornspektakel.