De oudervereniging (OV)

Alle ouders met kinderen op onze school zijn in principe lid van de oudervereniging, tenzij ze nadrukkelijk te kennen hebben gegeven geen lid te willen zijn. In de oudervereniging zitten enthousiaste ouders die er plezier in hebben om extra activiteiten die buiten het lespakket vallen voor de kinderen voor elkaar te krijgen. Samen met  de leerkrachten bedenkt de OV allerlei activiteiten en helpt mee bij de organisatie en begeleiding ervan. Zo helpt de oudervereniging mee met Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, de schoolfotograaf en de sport- en speldag. Vaak worden inkopen gedaan voor een activiteit zoals eten, drinken, verrassingen en materialen. De oudervereniging vergadert minstens zes keer per schooljaar. De kosten va deze activiteiten worden geheel of gedeeltelijk betaald uit de contributiebijdragen die de ouders aan het begin van elk schooljaar betalen.