Medezeggenschapsraad (MR)

Kbs De Liniedoorn heeft een eigen MR. De MR bestaat uit ouders en personeel. Voor tal van zaken moet de directie (of het bestuur) advies of instemming vragen aan de MR. Gevraagd en ongevraagd adviseert de MR over onder meer kwaliteitszorg, veiligheid en schooltijden. De MR bestaat uit twee gekozen ouders en twee teamleden. De MR vergadert zes keer per jaar, gedeeltelijk samen met een van de directeuren van de school. Alle ouders van leerlingen van Kbs De Liniedoorn kunnen vragen om bepaalde zaken tijdens deze vergadering te bespreken.

Op dit moment zijn MR-lid:
Namens de ouders: Hayet Amouri
Namens het personeel: juf Brigitta, juf Mireille