Aanmelden

Als u besluit dat uw kind naar onze school mag dan vinden wij het prettig om samen met u uw kind(eren) in te schrijven. We vragen u contact op te nemen en een afspraak te maken voor een intakegesprek. Tijdens de intake vullen wij samen met u het inschrijfformulier in. U kunt de sfeer proeven op school en wij vertellen u graag wat onze school uw kind kan bieden. U kunt de vragen stellen die voor u belangrijk zijn. Als u het op prijs stelt, geven wij u een rondleiding. U kunt het aanmeldformulier  ook hier downloaden, invullen en opsturen naar school.

Bij het aanmelden hebben wij van u een door de overheid verstrekt document van uw kind(eren) nodig met de volgende gegevens:

  • BSN
  • geslachtsnaam
  • voorletters
  • geboortedatum

Dit kan zijn een paspoort, identiteitsbewijs of een belastingformulier zoals bijvoorbeeld een kinderbijslagformulier. Een geboortebewijs of een afschrift van een persoonslijst die u bij de geboorte van de gemeente ontvangt is ook goed. Als uw kind van een andere school komt kunt u het inschrijvingsbewijs van de vorige school meenemen.

Voor het eerst naar school

Oei wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel je kleuter al een flinke meid of kerel begint te worden, is het een stap waar je als ouder misschien best een beetje moeite mee hebt. En dat is ook logisch. Je vraagt je van alles af. Zal mijn kind de school wel leuk vinden? Zal hij wel vriendjes kunnen maken? Vindt hij de juf wel lief? Zal hij goed mee kunnen komen met de andere kinderen?

24 voor het eerst naar sciool

Alvast wennen

Vlak voordat uw kleuter 4 jaar is mag hij in zijn klas komen om te wennen. We spreken met u een aantal dagdelen af waarop u als ouder en uw kind rustig kunnen kennismaken met de school. U kunt dan het gebouw verkennen, de juf of meester ontmoeten en alvast de andere kinderen leren kennen. Als ouder mag u een poosje bij uw kind in de klas blijven als u dat wilt zodat u ziet wat zich daar allemaal afspeelt. Dat poosje wordt dan steeds iets afgebouwd zodat uw kind er steeds beter aan went dat hij zonder u in de klas zit.

Warme overdracht

Als uw kind op een peuterspeelzaal of op een kinderdagverblijf zit dan vindt er een gesprek plaats tussen een voormalige leidster en de onderbouwcoördinator over de ontwikkeling van uw kind. Zo kunnen we beter aansluiten op de ontwikkeling van uw kind.

Zij-instromer

ls uw kind(eren) vanaf een andere basisschool bij ons op school komen dan nemen we altijd contact op met de vorige school. Daarna besluiten we of uw kind(eren) bij ons op school op de juiste plek zit. Mocht dit niet het geval zijn dan denken wij graag met u mee om een andere passende plek voor uw kind(eren) te vinden.