Leerplicht verzuim en verlof

Ieder kind heeft evenveel recht op onderwijs. De leerplichtwet stelt dat elke leerling elke lesdag naar school moet. De leerplicht van uw kind begint als uw kind vijf jaar wordt. U bent verplicht ervoor te zorgen dat uw kind naar school gaat. De school heeft de plicht uw kind onderwijs te geven. De gemeente ziet er op toe dat wij als school ons houden aan die leerplicht.  Ongeoorloofd verzuim of vermoedelijk ongeoorloofd verzuim wordt door ons direct gemeld bij  de leerplichtambtenaar.

Extra verlof om bijvoorbeeld buiten het drukke seizoen op vakantie te gaan of om langer bij familie in het buitenland te kunnen blijven, is niet meer mogelijk. In onze schoolgids kunt u lezen in welke geval en hoe u extra verlof bij ons op school kunt aanvragen. Met vragen of opmerkingen kunt u uiteraard altijd terecht bij onze school of bij de leerplichtambtenaar.