Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage aan de extra kosten van de school.

Bij de inschrijving van uw kind krijgt u informatie over het lidmaatschap van de  oudervereniging en de vrijwillige ouderbijdrage en vragen wij u of u bereid bent om deze te betalen . De hoogte van de contributie is € 25 per leerling.  De bijdrage is o.a. bestemd voor Sinterklaas, Kerstmis, educatieve schoolreisjes en de spelletjesdag. Stichting Leergeld ondersteunt gezinnen waarvoor het niet haalbaar is om aan deze financiële verplichting te voldoen.