Gezamenlijk overblijven

Het gezamenlijk overblijven bieden we gratis aan.

De groepen 1 t/m 8 eten samen met de leerkracht van 12.00 uur tot 12.15 uur. Hierna kunnen zij onder begeleiding van een pedagogisch medewerker en overblijfvrijwilligers buiten spelen. De kinderen die naar huis gaan tussen de middag kunnen in  de klas worden opgehaald om 12.00 uur en komen weer terug op school om 12.45 uur. De lessen starten weer om 12.45 uur.

Peuterspeelzaal de Linietuin heeft de openingstijden aangepast aan de schooltijden.